Šīs lapas lejupielādes nodaļā jūs atradīsiet Kia transportlīdzekļu glābšanas datu lapas. Šīs datu lapas ir paredzētas tikai neatliekamās palīdzības personālam tehniskās palīdzības jomā.

Visa datu lapās ietvertā informācija attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kas paredzēti Eiropas tirgum.

Transportlīdzekļi un aprīkojuma varianti ir pakļauti pastāvīgām izmaiņām. Kia ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt vai mainīt dizainparaugus un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām.

Piezīme: šī informācija ir paredzēta tikai apmācītam personālam, nevis klientiem, autoservisiem un dīleriem.